מי אנחנו

 

כתיבה ועריכה:

פרופ' מיכל גוברין – סופרת, במאית וחוקרת, עמיתת מחקר במכון שלום הרטמן, מרצה באוניברסיטת תל אביב וראש קבוצת העברת זיכרון ובִּדְיוֹן במכון ון ליר בירושלים ) 2012 2015 ( וצוות עיצוב ההתכנסות ליום השואה.

ד"ר מלי אייזנברג, חוקרת שואה והיסטוריונית באוניברסיטת בר-אילן; מנהלת אקדמית של "משואה" – המכון ללימודי  השואה; פעילה בארכיון "גנזך קידוש השם" בבני ברק.

הרבּה תמר אלעד-אפלבאום, מייסדת ורבת הקהילה "ציון: קהילה ארצישראליתבשכונת בקעה בירושלים. מנהלת תכנית הרבנות הישראלית במכון שלום הרטמןמרים )ימי( בן דוד, רכזת מטעם מכון ון ליר ושותפה לכתיבה ולעריכה.

 ליאור חן, מחבר מחקר הרקע על תולדות טקסי הזיכרון לפרויקט ושותף לעריכת ההתכנסות. דוקטורנט לאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.

 רני יגר, מנהל מחלקת הטקסים, מכון שלום הרטמן, מייסד ויו"ר "בית תפילה ישראלי" בתל-אביב.

 מנדי כהנא, ’מייסד ומנהל עמותת "יונג יידיש – עמותה לספר היידי בישראל", אשר משמרת את תרבות הידייש בישראל; שחקן בתיאטרון גשר ובהפקות פרטיות

פרופ' רון מרגולין, עמית מחקר במכון הרטמן ופרופסור חבר להגות יהודית וחקר הדת באוניברסיטת תל אביב. ראש תוכנית "אופקים" להוראת יהדות כתרבות.

 הרב והחוקר אהרון שטרן, חוקר עמית במכון שלום הרטמן; חבר מערכת וכותב ב"אדרבה – ירחון עולם התשובה”.

 

ייעוץ וחשיבה:

אתי בן זקן, זמרת קונצרטים ואמנית יוצרת בתחומי המוזיקה, התיאטרון והספרות שבא סלהוב, משוררת, מסאית, סופרת ומבקרת אמנות ישראלית יהודית קול-ענבר, )לשעבר( מנהלת אגף המוזיאונים ב"יד ושםד"ר יוכי פישר, היסטוריונית; ראשת תחום לימודים מתקדמים במכון ון ליר בירושלים פרופ' איתן שטיינברג, מלחין, פרופסור בחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה נועה ישראלי, תכנית ״אופקים״, אוניברסיטת תל-אביב

 

 

רשימת המקורות

 

אדלר, אלעזר, “העניין הזה של שיקום שארית הפליטה”, ארכיון יד ושם, .0.3/8221 אנילביץ, מרדכי, “שאיפת חיי האחרונה נתמלאה”, השואה והמרי, ירושלים: . משרד החינוך, 1953 אפלפלד, אהרון, הרצאה במפגש עם קבוצת המחקר “העברת זיכרון ובדיון”,מכון ון ליר בירושלים, 20 באפריל 2012 

אפשטיין, יצחק, “שלוניקי – ירושלים של הבלקן”, יוסף בן פנחס עוזיאל, המגדל הלבן: רשמים, זכרונות וספורים מחיי עיר עברית בגולה, תל אביב: בית דפוס . אמנות, 1929 

בירנבאום, הלינה, “חיי התחילו מהסוף”, ניגון פנימי, תל אביב: טרקלין, 1985 

בניש, פרל, הרוח שגברה על הדרקון, ירושלים: פלדהיים, 1993

ברזניץ, שלמה, “השואה – רעידת אדם: על תעתועי הזכרון המחבלים בזכר השואה”, דפים לחקר תקופת השואה ב (1982 ) עמ' 7-12 

גוברין, מיכל, “מול פני הרוע: מחשבות על ביקור באושוויץ”, מזכר 37 (דצמבר 2012 ), עמ’ 19-16 (ראו גם אנדרטה לגאונות הרוע”, הארץ, תרבות וספרות, .) 15.12.2006 

גיל, צבי, “מנשר הניצולים”, קטע שהוקרא בכינוס הבין-לאומי “מורשת ניצולי השואה: ההשפעות האתיות והמוסריות לאנושות”, יד ושם, 11 באפריל 2002

גליק, הירש, “שיר הפרטיזנים”, מיידיש אברהם שלונסקי, המשמר, 16.2.1945

דישון, יהודית, סלוניקי היהודית בעיני נוסע יהודי-גרמני בראשית המאה העשרים,

שבת בסלוניקי. פעמים, פרקי עיון במורשת ישראל במזרח, אביב תשס"ו, גליון 107, הוצאת מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח.

דרנגר, שמשון, “ביום השנה לייסוד הארגון”, החלוץ הלוחם: בטאון הנוער היהודי החלוצי במחתרת קרקובאוגוסט-אוקטובר 1943 , לוחמי הגטאות: בית לוחמ הגטאות והקיבוץ המאוחד, 1984

הילסום, אתי, השמיים שבתוכי: יומנה של אתי הילסום 1941 – 1943 מהולנדי שולמית במברגר, ירושליםכתר, 2002

הימאן, אווה, יומנה של אווה היימאן, ירושלים: יד ושם, 1964

הלוי, יצחק, “מגילת המלחמה וישראל” ] 1945 [, מיכל שרף, מגילת היטלר בצפון אפריקה: ספרות יהודית במרוקו ובתוניסיה על מפלת הנאצים, לוד: מכון הברמן למחקרי ספרות, 1988

וישניאק, רומן, ]ללא כותרת[, ספירה רפפורט )עורכת(, בין תמולנו למחרנו: טקסי זיכרון לשואה, ירושלים: יד ושם, 2000

חיון, חיון, עדות, ארכיון יד ושם, 0.3/8221

טשרניחובסקי, שאול, “אני מאמין”, כל כתבי שאול טשרניחובסקי, א: שירים ובלדות, תל אביב: עם עובד, 1990 , עמ’ 27

יגר, הרצלינה, “ילדי התיכון בבולגריה”, 2015 (לא פורסם(. יגר, רני, “’יזכור’ לחסידי אומות העולם”, בית תפילה ישראלי, 2014(מקוון(.

כהן, לאונרד, “כל מה שיש לדעת על אדולף אייכמן”, לאונרד כהן: השירים, בתרגום קובי מידן, תל אביבכנרת, זמורה ביתן, דביר, 2009

. –––הזהו אדם?, מאטלקית יצחק גרטי, תל אביב: עם עובד, 1988

לוין, איתמר )עורך(, מבעד לדמעות: הומור יהודי תחת השלטון הנאצי, תל אביב: . יד ושם ומשכל, 2004

לזוביק, יעקב, הביורוקרטים של היטלר: משטרת הביטחון הנאצית והבנליות של הרשע, ירושלים: מאגנס, 2001

מנקוביץ, זאב, בין זיכרון לתקווה: ניצולי השואה בגרמניה הכבושה, ירושלים: יד . ושם, 2006 סנש, חנה, “הליכה לקיסריה”, חנה סנש: יומנים, שירים, עדויות, תל אביב. משפחת סנש.

סנש, חנה, יומנים, שירים, עדויות, עורך ברסלבסקי, משה. משפחת סנש

פאנקייוויץ’, תאדאוש, בית-מרקחת בגטו קרקוב, ירושלים: יד ושם, 1985

פגיס, דן, “כתוב בעיפרון בקרון החתום”; “עדות”, גלגול, רמת גן: אגודת הסופרים העבריים, 1970

פלדיאל, מרדכי, “איכר מליטא”, כל המקיים נפש אחת: חסידי אומות העולם וייחודם, ירושלים: יד ושם, 1993

פראגר, משה, מגילת השואה: קינה על חורבן בית ישראל באירופה, בני ברק: גנזך קידוש השם, 2011

פרידלדר, שאול, קיטש ומוות: על השתקפות הנאציזם, ירושלים: כתר, 1985

פתיה, יהודה, “זכות רחל”, מאיר בניהו )עורך(, שירה ופיוט של יהודי בבל בדורות האחרונים, ירושלים: מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, תש”ל.

2קופר, רבקה, “נרות שבת באושוויץ”, פרוטוקול משפט אייכמן, משרד המשפטים, הקרן להוצאה לאור של רשומות משפט אייכמן, 1960 (מקוון(. 

.רוזן, דוניה, ידידי היער, ירושלים: יד ושם, 1988

שדמי, יוני, “כמה רוע אפשר לבלוע” )ריאיון עם פיליפ זימבארדו (כלכליסט) .18.3.2010

שלום, גרשם, בין ברלין לירושלים: זכרונות נעורים, תל אביב: עם עובד, 1982

שלום עליכם, חיי אדם, א: ימי הילדות, מיידיש י”ד ברקוביץ, ניו יורק: שטיבל, .1920

ברצוננו להודות על הרשות לצטט מכתביהם של:

אהרון אפלפלד; הלינה בירנבאום; צבי גיל; הרצלינה יגר (כלב); רני יגר; קובי מיד

 

 

תודות

 

אנו מודים למוסדות ולאנשים הבאים על תרומתם ל”התכנסות” מכון הרטמן: הרב ד”ר דניאל הרטמן, דני אלעזר, שירי מרזל, ד״ר אריאל פיקאר, פרופ׳ רון מרגולין, אלון מור, אשל קלינהאוז, אתי אריאליעל גרוס-רוזן, מיק וינשטין, יוחאי שרון, עמית אלון, פרוספר וקנין מכון ון ליר בירושלים: פרופ’ גבריאל מוצקין, שמעון אלון, ד”ר יוכי פישר, ד”ר אדם קלין-אורון, מרים בן דוד, שולמית לרון, ד”ר טל כוכבי, יונה רצון, סנדרה פיין, לימור שגיא, ציפי הכט, טלי ביאלרשירה וולפנסון ברוק, נועה כספין, נרי לידר, ענת שור : קבוצת המחקר ״העברת זיכרון ובדיון״, מכון ון ליר 2015-2012 ראש הקבוצה - פרופ׳ מיכל גוברין. חברים ואורחים - אהרון אפלפלד, ד”ר אודיה כהן-רז, אורית ליבנה, אתי בן-זקן, פרופ’ איתן שטיינברג, פרופ’ אלי וקיל, פרופ’ גלילי שחר, גרי גולדשטיין, פרופ’ דב קולקה, פרופ׳ דנה אריאלי, ד”ר דנה פריבך-חפץ, ד”ר דניאל פלדמן, פרופ’ חביבה פדיה, יהודית קול-ענבר, פרופ’ יולנדה גמפליוני חיימוביץ’, מאיר אפלפלד, מיטל גמבשו-חימוביץ’, ד”ר מיכל אהרוני, ד”ר מיכל בן נפתלי, מיכל רובנר, מנדי כהנא, ד”ר סנדרה מאירי, עליזה אורבך, ד”ר רינה דודאי, פרופ’ רעיה מורג, פרופ’ שאול פרידלנדר, פרופ’ שלומית רמון קינן

בית תפילה ישראלי, תל אביב 

קהילת ״ציון״, ירושלים

קולט אביטל, יו”ר מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל

חברי ארגון “זיכרון בסלון”

תודותינו לכל שותפינו, בארץ ובעולם, לפיתוח והנחלת

״ההתכנסות ליום השואה״.

 


אתר ההתכנסות פועל על פי תנאי השימוש של

Haggadot.com ו- Custom & Craft