על 'התכנסות ליום השואה':

בעוד שקולותיהם של אחרוני העדים עדיין נשמעים, הנחלת זיכרון השואה עוברת לאחריות הדור שלנו, וטקס ה"התכנסות ליום השואה" מציבה את הזיכרון כאן ועכשיו.ון 

ההתכנסות היא מעגל זיכרון חווייתי ואישי שנועד להדגיש את זיכרון היהודים שנספו ולהנציח את המאבק לחיים.השותפות הפעילה של הנוכחים במעגל מדגישה את אחדות הגורל: כולנו, בני כל השבטים, ניצולי גזרות שמד.המשתתפים הופכים את הזיכרון למחויבות אישית למאבק בכל צורות מחיקת האדם, בהווה ובעתיד.

המשתתפים בהתכנסות קוראים יחד "הגדה ליום השואה" שחוברה במיוחד לטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בהגדה שזורים קטעי קריאה, עדויות, דיון, תפילה, ואפילו רגעי שתיקה. ריבוי הקולות של נספים וניצולים, ושל דורות הזוכרים מעֵדות ומהשקפות שונות, פרוש על פני כל אחד מדפיה של ההגדה – ואליהם מצרפים המשתתפים את קולם, את זיכרונותיהם ואת מחשבותיהם כביטוי רב-פנים של אותה שותפות גורל ואחריות.

"הגדת ההתכנסות" עוצבה על-ידי חבורה מגוונת של חוקרים, כותבים ומובילי עמותות העוסקות בשואה, ונועדה להתוות דרך ליצירת זיכרון חי, מתוך מעורבות אישית. מעגלי "התכנסות" נערכים בקבוצות מונחות, ומיועדים לחוג המשפחה, לקהילות, למסגרות חינוכיות או לעיון. כל מנחה יכול לבחור את הדגשים, חומרי הקריאה, הדיון והשירים ההולמים את משתתפי הטקס.

ההגדה נוצרה בעבודה ממושכת במכון "ון ליר", בהובלת פרופ' מיכל גוברין, ומכון הרטמן קיבל על עצמו להמשיך לפתח ולהפיץ אותה.