“אני יכול להעיד, שבתנאים הקשים ביותר שמרו רבים ממכרי על חוש ההומור שלהם. יום אחד נכנס אחד ממכרנו לבית המרקחת, בלבושו המפוספס, השתחווה עמוקות, החווה בידו תנועה כאילו הוא מסיר את כובעו והכריז: ‘גבירותי ורבותי, יש לי הכבוד להודיע, שהקרקס הגיע לקרקוב והעמיד את אוהלו במחנה פלשוב. הכניסה חינם, מספיק רק להתקרב לשער וכבר מקבלים רשות כניסה. ענין היציאה מסובך יותר. אישית, אינני ממליץ’.”

(מתוך בית-מרקחת בגטו קרקוב מאת תדאוש פאנקייוויץ’) 

תדאוש פאנקייוויץ’ (1908-1993) היה רוקח פולני. בית המרקחת שלו המשיך לפעול בגטו קרקוב, והיה מקור לעזר ולתמיכה ליושביו עד לחיסול הגטו במרץ 1943. פאנקייוויץ’ סייע ליהודי הגטו בתרופות, בכסף ובמזון, ואף זייף בעבורם מסמכים, הכול מתוך סיכון חייו. לימים הוענק לו התואר חסיד אומות העולם. 


פרקי הגדת התכנסות במקום שאין אנשים