היטלר נאם במסבאה מול אספסוף נאצי, וכרגיל השתלח ביהודים בשאגות אלימות. יהודי אחד ישב בין הנאספים, והקשיב בעיון ובמצח מקומט מרוב מחשבה. 

כשגמר לנאום ירד היטלר מהדוכן ומיהר אל היהודי.

“אתה יהודי, נכון?!”

“כן.”

“אז מה אתה עושה פה?” הסמיק היטלר מרוב זעם.

“רציתי לשמוע במו אוזניי מה יש לך לומר עלינו.”

“אז על מה חשבת כל הזמן? משהו היה לא ברור?”

ענה היהודי, “לא, דווקא משום שהכול ברור לחלוטין, הטרידה אותי השאלה: היה לנו פרעה, ולזכרו אנחנו אוכלים מצות, היה לנו המן, ולזכרו אנחנו אוכלים אוזני המן. אז מה נאכל, אם ירצה השם, לזכרך?

הבדיחה לקוחה מספרו של דרויאנוב ספר הבדיחה והחידוד ומופיעה בספר מבעד לדמעות: הומור יהודי תחת השלטון הנאצי בעריכת איתמר לוין 


פרקי הגדת התכנסות הצעה לסיום