העמידה כנגד: להיות איש
פרקי הגדת התכנסות במקום שאין אנשים