“ראה ה’ והביטה מה עוללו לנו. איכה נבוא לקונן על זוועות השואה ומאורעותיה – ושפת אנוש דלה היא מלהביע את תעצומות האסון והיגון, שאין אח ודמיון להם?”

(מתוך מגילת השואה: קינה על חורבן בית ישראל באירופה מאת משה פראגר)

משה פראגר (1985-1909) נולד בפראגה, פרוור של העיר ורשה. הוא שכל בשואה את אשתו וילדיו ובנס הישרדותו ראה ייעוד שהוטל עליו משמים לספר על אודות השואה. פראגר חיבר ספרים רבים בחקר השואה וב-1964 ייסד את “גנזך קידוש השם” בבני ברק. הקינה נכתבה בשנת 1967 עבור חבורות לומדי “המשנה היומית”, מפעל ההנצחה לקדושי השואה.


פרקי הגדת התכנסות זימון - הזמנה