“אתה ‬נתקל ‬במחסום. ‬אני ‬מרגיש ‬שגזלו ‬ממני ‬את ‬חירותי, ‬את ‬ביתי, ‬ואת ‬רחובותיה ‬המוכרים ‬של ‬וילנה, ‬האהובים ‬עליי ‬כל ‬כך. ‬נותקתי ‬מכל ‬היקר ‬לי.‬” ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(מתוך ‬יומנו ‬של ‬נער ‬מווילנה מאת ‬יצחק ‬רודאשבסקי)‬‬

הנער ‬יצחק ‬רודאשבסקי ‬כתב ‬יומן ‬בשנים ‬1941—‬1943, ‬בעת ‬ששהה ‬בגטו ‬וילנה. ‬לאחר ‬חיסול ‬הגטו ‬הסתתר ‬עם ‬משפחתו ‬אך ‬המחבוא ‬התגלה ‬לאחר ‬שבועיים ‬ודייריו ‬הובלו ‬לפונאר, ‬פרוור ‬של ‬וילנה, ‬ונורו ‬שם ‬למוות. ‬בת ‬דודתו ‬שרה ‬וולושין ‬הייתה ‬היחידה ‬שהצליחה ‬להימלט. ‬היא ‬מצאה ‬היומן ‬והביאה ‬לפרסומו. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


פרקי הגדת התכנסות קינה : אלה אזכרה, על אלה אני בוכייה