“[...] כי המחשבה הבריאה על העתיד היא המניע העיקרי של התנהגותנו. לא מאימת המוות, ולא כדי להמלט מידי החוק אנו מתחבאים ביערות: אנו עומדים בהתנגדותנו מתוך הכרה, שזו דרכו של כל עם נדכא.[...] אילו ביקשנו להציל רק מה שנותר לנו, היינו יכולים, באומץ-לב וכוח-סבל, למצוא יותר מדרך בריחה אחת.[...] אנו נאבקים על צדק נעלה יותר, על עניין החירות, ולמען אלה אין אנו מהססים לסכן את הדבר היחיד שנותר לנו. [...] לא זו השאלה, מה יכול אדם להפסיד, אלא מה אפשר להשיג וראוי להשיג: את החירות.”

(מדברי שמשון דרנגר ביום השנה לייסוד הארגון, בספר "החלוץ הלוחם -  בטאון הנוער היהודי החלוצי במחתרת קראקוב, אוגוסט-אוקטובר 1943" בהוצאת בית לוחמי הגטאות ע"ש יצחק קצנלסון והוצאת הקיבוץ המאוחד, 1984)

שמשון דרנגר (1917-1943) נולד בקרקוב. בגיל 13 הצטרף לתנועת “עקיבא”, והיה לאחד מחבריה הבולטים ולחבר הנהגתה. דרנגר היה ממייסדי “החלוץ הלוחם”, הארגון הלוחם של הנוער היהודי החלוצי בקרקוב, באוגוסט 1942. ב-8 בנובמבר 1943 נתפס בידי הנאצים, וככל הנראה נרצח.


פרקי הגדת התכנסות במקום שאין אנשים